CPU - BỘ VI XỬ LÝ

cpu-g2020-bh-3-thang

Model: 2.9Ghz/SK 1155

Bảo hành: 3T

Cpu- G2020 BH 3 THÁNG
30.000 đ
cpu-g2030-bh-3-thang

Model: 3.0Ghz/3Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- G2030 BH 3 THÁNG
30.000 đ
intel-g3240-bh-3-thang

Model: 3.10GHz / 3Mb Cache

Bảo hành: 3T

Intel G3240 BH 3 THÁNG
40.000 đ
cpu-i3-2100-bh-3-thang

Model: 3.10GHz/3M

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 2100 BH 3 THÁNG
60.000 đ
cpu-i3-2120-bh-3-thang

Model: 3.30GHz/3M

Bảo hành: 3T

Cpu- i3 2120 BH 3 THÁNG
60.000 đ
cpu-i3-3210-bh-3-thang

Model: 3.2Ghz/ 3Mb cache

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 3210 BH 3 THÁNG
70.000 đ
cpu-i3-3220-bh-3-thang

Model: 3.30GHz/ 3Mb

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 3220 BH 3 THÁNG
80.000 đ
cpu-i3-3240-bh-3-thang

Model: 3.4GHz/ 3Mb Smartcache

Bảo hành: 3T

Cpu-I3 3240 BH 3 THÁNG
80.000 đ
cpu-g4400-bh-3-thang

Model: 3.3 GHz

Bảo hành: 3T

CPU G4400 -BH 3 THÁNG
100.000 đ
cpu-g3250-bh-3-thang

Model: 3.2GHz/3Mb Cache

Bảo hành: 3T

CPU - G3250 BH 3 THÁNG
120.000 đ
cpu-i3-4150-bh-3-thang

Model: 3.3Ghz/ 3Mb Smartcache

Bảo hành: 3T

CPU - i3 4150 BH 3 THÁNG
130.000 đ
cpu-i3-4130-bh-3-thang

Model: 3.40 GHZ/ 3Mb smartcache

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 4130 BH 3 THÁNG
130.000 đ