Chat hỗ trợ
Chat ngay

SOCKET 1150

intel-g3240-bh-3-thang

Model: 3.10GHz / 3Mb Cache

Bảo hành: 3T

Intel G3240 BH 3 THÁNG
40.000 đ
cpu-g3250-bh-3-thang

Model: 3.2GHz/3Mb Cache

Bảo hành: 3T

CPU - G3250 BH 3 THÁNG
80.000 đ
cpu-i3-4160-bh-3-thang

Model: I3 4160 3.6GHz/ 3Mb smartcache

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 4160 BH 3 THÁNG
130.000 đ
cpu-i3-4150-bh-3-thang

Model: 3.3Ghz/ 3Mb Smartcache

Bảo hành: 3T

CPU - i3 4150 BH 3 THÁNG
130.000 đ
cpu-i3-4130-bh-3-thang

Model: 3.40 GHZ/ 3Mb smartcache

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 4130 BH 3 THÁNG
130.000 đ
cpu-xeon-e3-1220v3-bh-3-thang

Model: 3.1 GHZ

Bảo hành: 3T

CPU XEON -E3 1220V3 BH 3 THÁNG
400.000 đ
xeon-e3-1225v3-bh-3-thang

Model: 3.20 GHz

Bảo hành: 3T

XEON -E3-1225V3 BH 3 THÁNG
450.000 đ
i5-4460-bh-3-thang

Model: 3.20 Ghz

Bảo hành: 3T

i5 4460 BH 3 THÁNG
450.000 đ
i5-4570t-bh-3-thang

Model: 2.90 Ghz up to 3.60 Ghz

Bảo hành: 3T

i5 4570T BH 3 THÁNG
450.000 đ
i5-4590t-bh-3-thang

Model: 2.0 Ghz up to 3.0 Ghz

Bảo hành: 3T

i5 4590T BH 3 THÁNG
450.000 đ
cpu-i5-4590s-bh-3-thang

Model: 3.0Ghz/ 6Mb

Bảo hành: 3T

Cpu-i5 4590S BH 3 THÁNG
450.000 đ
cpu-i5-4570s-bh-3-thang

Model: 3.6Ghz/6Mb Smartcache

Bảo hành: 3T

CPU - I5 4570S BH 3 THÁNG
450.000 đ
cpu-i5-4440-bh-3-thang

Model: 3.3Ghz/

Bảo hành: 3T

Cpu- I5 4440 BH 3 THÁNG
450.000 đ
cpu-i5-4570-bh-3-thang

Model: 3.2GHz/ 6Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- I5 4570 BH 3 THÁNG
500.000 đ
cpu-i5-4590-bh-3-thang

Model: 3.30 GHz - 6 MB SmartCache

Bảo hành: 3T

CPU-I5-4590 BH 3 THÁNG
500.000 đ
i7-4770s-bh-3-thang

Model: 3.10 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770S BH 3 THÁNG
800.000 đ
i7-4770-bh-3-thang

Model: 3.40 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770 BH 3 THÁNG
800.000 đ
i7-4770k-bh-3-thang

Model: 3.50 Ghz up to 3.90 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770k BH 3 THÁNG
850.000 đ
i7-4790-bh-3-thang

Model: 3.60 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4790 BH 3 THÁNG
900.000 đ
«1»