SOCKET 1200

cpu-i5-10400f-bh-2024
Model: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz
2.400.000 đ
cpu-i3-10100-bh-2024
Model: 3.6GHz (Cơ bản) / 4.3GHz
2.400.000 đ
cpu-i7-10700-bh-2024
Model: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
5.500.000 đ
cpu-i9-10900-bh-2024
Model: 2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W
6.500.000 đ
cpu-i7-11700k-bh-2024
Model: Xung nhịp: 3.6 - 5 Ghz
6.500.000 đ
«1»