Chat hỗ trợ
Chat ngay

SOCKET 1200

cpu-intel-core-i3-10105f-37ghz-turbo-44ghz-4-nhan-8-luong-6mb-socket-lga-1200

Model: I3 10105f (3.7GHz Turbo 4.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 10105f (3.7GHz Turbo 4.4GHz) 4 Nhân 8 Luồng, 6MB, Socket LGA 1200)
1.200.000 đ
cpu-intel-core-i5-10400f-29ghz-turbo-43ghz-6-nhan-12-luong-12mb-socket-lga-1200

Model: I5 10400F (2.9GHz Turbo 4.3GHz)

Bảo hành: 3T

CPU Intel Core I5 10400F (2.9GHz Turbo 4.3GHz) 6 Nhân 12 Luồng,12MB, Socket LGA 1200)
1.900.000 đ
cpu-intel-core-i3-10100-36ghz-turbo-43ghz-4-nhan-8-luong-6mb-socket-lga-1200

Model: I3 10100 (3.6GHz Turbo 4.3GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 10100 (3.6GHz Turbo 4.3GHz) 4 Nhân 8 Luồng,6MB, Socket LGA 1200)
2.100.000 đ
cpu-intel-core-i5-10400-29ghz-turbo-43ghz-6-nhan-12-luong-12mb-socket-lga-1200

Model: I5 10400 (2.9GHz Turbo 4.3GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 10400 (2.9GHz Turbo 4.3GHz) 6 Nhân 12 Luồng,12MB, Socket LGA 1200)
2.700.000 đ
cpu-intel-core-i5-11400-26ghz-turbo-44ghz-6-nhan-12-luong-12mb-socket-lga-1200

Model: I5 11400 (2.6GHz Turbo 4.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 11400 (2.6GHz Turbo 4.4GHz) 6 Nhân 12 Luồng,12MB, Socket LGA 1200)
3.200.000 đ
cpu-intel-core-i7-11700-25ghz-turbo-49ghz-8-nhan-16-luong-16mb-socket-lga-1200

Model: I7 11700 (2.5GHz Turbo 4.9GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I7 11700 (2.5GHz Turbo 4.9GHz) 8 Nhân 16 Luồng,16MB, Socket LGA 1200)
4.200.000 đ
cpu-intel-core-i7-10700-29ghz-turbo-48ghz-8-nhan-16-luong-16mb-socket-lga-1200

Model: I7 10700 (2.9GHz Turbo 4.8GHz)

Bảo hành: 3T

CPU Intel Core I7 10700 (2.9GHz Turbo 4.8GHz) 8 Nhân 16 Luồng,16MB, Socket LGA 1200)
4.700.000 đ
cpu-intel-core-i7-11700k-36ghz-turbo-5ghz-8-nhan-16-luong-16mb-socket-lga-1200

Model: I7 11700k (3.6GHz Turbo 5GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I7 11700k (3.6GHz Turbo 5GHz) 8 Nhân 16 Luồng,16MB, Socket LGA 1200)
6.500.000 đ
«1»