CARD MÀN HÌNH CHUYÊN GAME

n210-gigabyte
Model: 1gb - 64bit - d3
350.000 đ
en210-asus
Model: 1gb - 64bit - d3
350.000 đ
gt420-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
550.000 đ
gigabyte-420-2gb-128-bit-ddr3
Model: 2gb - 128 bit DDR3
550.000 đ
gt-630-asus
Model: 2gb - 128bit - d3
650.000 đ
gt-630-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
650.000 đ
vga-zotac-gtx650-1gb-ddr5-full-game
Model: GTX 650 ( 1gb - D5 )
750.000 đ
gt730-d3-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d3
850.000 đ
gt730-d5-gigabyte
Model: 2gb - 128bit - d5
900.000 đ
gtx750ti-2gd5-colorful
Model: GTX750Ti-2GD5
1.700.000 đ
asus-gtx-750ti
Model: ASUS GTX 750TI
1.700.000 đ
«123»