Ổ CỨNG MÁY BÀN

160gb-sata
Model: SEAGATE
100.000 đ
hdd-160gb-wd
Model: HDD 160gb
100.000 đ
250gb-sata-western
Model: 250Gb Sata
150.000 đ
hdd-250gb-seagate
Model: SEAGTE-BH 1T
200.000 đ
hdd-500gb-wd
Model: WD-BH 1T 1 ĐỔI 1
250.000 đ
wd-500gb
Model: 500Gb, 7200rpm
250.000 đ
320gb-sata
Model: VD - samsung
250.000 đ
1tb-sata
Model: seagate - samsung
600.000 đ
hdd-seagate-1tb
Model: seagate - 1tb
600.000 đ
2tb-2000gb-sata
Model: seagate - samsung
850.000 đ
«1»