Chat hỗ trợ
Chat ngay

SOCKET 1700

cpu-intel-core-i3-12100f-33ghz-turbo-43ghz-4-nhan-8-luong-cache-12mb-socket-lga-1700

Model: I3 12100F (3.3GHz Turbo 4.3GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 12100F (3.3GHz Turbo 4.3GHz) 4 Nhân 8 Luồng, Cache 12MB, Socket LGA 1700)
1.950.000 đ
cpu-intel-core-i3-12100-33ghz-turbo-34ghz-4-nhan-8-luong-cache-12mb-socket-lga-1700

Model: I3 12100 (3.3GHz Turbo 3.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 12100 (3.3GHz Turbo 3.4GHz) 4 Nhân 8 Luồng, Cache 12MB, Socket LGA 1700)
2.400.000 đ
cpu-intel-core-i3-13100f-34ghz-turbo-45ghz-4-nhan-8-luong-cache-12mb-socket-lga-1700

Model: I3 13100F (3.4GHz Turbo 4.5GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 13100F (3.4GHz Turbo 4.5GHz) 4 Nhân 8 Luồng, Cache 12MB, Socket LGA 1700)
2.700.000 đ
cpu-intel-core-i5-12400f-25ghz-turbo-44ghz-6-nhan-12-luong-18mb-socket-lga-1700

Model: I5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz) 6 Nhân 12 Luồng,18MB, Socket LGA 1700)
2.800.000 đ
cpu-intel-core-i5-12400f-25ghz-turbo-44ghz-6-nhan-12-luong-cache-18mb-socket-lga-1700

Model: I5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 12400F (2.5GHz Turbo 4.4GHz) 6 Nhân 12 Luồng, Cache 18MB, Socket LGA 1700)
2.900.000 đ
cpu-intel-core-i5-12400-25ghz-turbo-44ghz-6-nhan-12-luong-cache-18mb-socket-lga-1700

Model: I5 12400 (2.5GHz Turbo 4.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 12400 (2.5GHz Turbo 4.4GHz) 6 Nhân 12 Luồng, Cache 18MB, Socket LGA 1700)
3.250.000 đ
cpu-intel-core-i3-13100-342ghz-turbo-45ghz-4-nhan-8-luong-cache-12mb-socket-lga-1700

Model: I3 13100 (3.42GHz Turbo 4.5GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I3 13100 (3.42GHz Turbo 4.5GHz, 4 Nhân 8 Luồng, Cache 12MB, Socket LGA 1700)
3.500.000 đ
cpu-intel-core-i5-12600kf-37ghz-turbo-up-to-49ghz-10-nhan-16-luong-20mb-socket-lga-1200

Model: i5 12600KF (3.7GHZ TURBO UP TO 4.9GHZ)

Bảo hành: 12 Tháng

CPU Intel Core i5 12600KF (3.7GHZ TURBO UP TO 4.9GHZ) 10 NHÂN 16 LUỒNG, 20MB (Socket LGA 1200)
4.400.000 đ
cpu-intel-core-i5-12600k-37ghz-turbo-49ghz-10-nhan-16-luong-cache-20mb-socket-lga-1700

Model: I5 12600k (3.7GHz Turbo 4.9GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 12600k (3.7GHz Turbo 4.9GHz) 10 Nhân 16 Luồng, Cache 20MB, Socket LGA 1700)
4.500.000 đ
cpu-intel-core-i5-13400-25ghz-turbo-46ghz-10-nhan-16-luong-cache-20mb-socket-lga-1700

Model: I5 13400 (2.5GHz Turbo 4.6GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 13400 (2.5GHz Turbo 4.6GHz) 10 Nhân 16 Luồng, Cache 20MB, Socket LGA 1700)
4.600.000 đ
cpu-intel-core-i5-13500-25ghz-turbo-48ghz-14-nhan-20-luong-cache-24mb-socket-lga-1700

Model: I5 13500 (2.5GHz Turbo 4.8GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 13500 (2.5GHz Turbo 4.8GHz) 14 Nhân 20 Luồng, Cache 24MB, Socket LGA 1700)
5.400.000 đ
cpu-intel-core-i7-12700-36ghz-turbo-49ghz-12-nhan-20-luong-cache-25mb-socket-lga-1700

Model: I7 12700 (3.6GHz Turbo 4.9GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I7 12700 (3.6GHz Turbo 4.9GHz) 12 Nhân 20 Luồng, Cache 25MB, Socket LGA 1700)
5.900.000 đ
cpu-intel-core-i7-12700k-38ghz-turbo-50ghz-12-nhan-20-luong-cache-25mb-socket-lga-1700

Model: I7 12700k (3.8GHz Turbo 5.0GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I7 12700k (3.8GHz Turbo 5.0GHz) 12 Nhân 20 Luồng, Cache 25MB, Socket LGA 1700)
6.600.000 đ
cpu-intel-core-i5-13600k-35ghz-turbo-51ghz-14-nhan-20-luong-cache-20mb-socket-lga-1700

Model: I5 13600k (3.5GHz Turbo 5.1GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I5 13600k (3.5GHz Turbo 5.1GHz) 14 Nhân 20 Luồng, Cache 20MB, Socket LGA 1700)
6.700.000 đ
cpu-intel-core-i7-13700-21ghz-turbo-52ghz-16-nhan-24-luong

Model: i7 13700 (2.1GHz Turbo 5.2GHz)

Bảo hành: 12 Tháng

CPU Intel Core i7 13700 (2.1GHz Turbo 5.2GHz) 16 Nhân 24 Luồng
8.000.000 đ
cpu-intel-core-i7-13700k-34ghz-turbo-54ghz-16-nhan-24-luong-cache-24mb-socket-lga-1700

Model: I7 13700k (3.4GHz Turbo 5.4GHz)

Bảo hành: 03 Tháng

CPU Intel Core I7 13700k (3.4GHz Turbo 5.4GHz) 16 Nhân 24 Luồng, Cache 24MB, Socket LGA 1700)
8.900.000 đ
«1»