Chat hỗ trợ
Chat ngay

SOCKET 1155

cpu-g2020-bh-3-thang

Model: 2.9Ghz/SK 1155

Bảo hành: 3T

Cpu- G2020 BH 3 THÁNG
30.000 đ
cpu-g2030-bh-3-thang

Model: 3.0Ghz/3Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- G2030 BH 3 THÁNG
30.000 đ
cpu-i3-2100-bh-3-thang

Model: 3.10GHz/3M

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 2100 BH 3 THÁNG
60.000 đ
cpu-i3-2120-bh-3-thang

Model: 3.30GHz/3M

Bảo hành: 3T

Cpu- i3 2120 BH 3 THÁNG
60.000 đ
cpu-i3-3210-bh-3-thang

Model: 3.2Ghz/ 3Mb cache

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 3210 BH 3 THÁNG
70.000 đ
cpu-i3-3220-bh-3-thang

Model: 3.30GHz/ 3Mb

Bảo hành: 3T

Cpu- I3 3220 BH 3 THÁNG
80.000 đ
cpu-i3-3240-bh-3-thang

Model: 3.4GHz/ 3Mb Smartcache

Bảo hành: 3T

Cpu-I3 3240 BH 3 THÁNG
80.000 đ
cpu-i5-2400s-bh-3-thang

Model: 2.50GHz, 6Mb cache

Bảo hành: 3T

Cpu i5-2400S BH 3 THÁNG
150.000 đ
cpu-i5-2400-bh-3-thang

Model: 3.40/3M Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- I5 2400 BH 3 THÁNG
150.000 đ
cpu-i5-2500k-bh-3-thang

Model: 3.30GHz, 6Mb cache

Bảo hành: 3T

Cpu i5-2500K BH 3 THÁNG
200.000 đ
cpu-i5-2500-bh-3-thang

Model: 3.80GHz/8Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu-I5 2500 BH 3 THÁNG
250.000 đ
cpu-i5-3470-bh-3-thang

Model: 3.2GHz/ 6Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- i5 3470 BH 3 THÁNG
300.000 đ
cpu-i5-3330-fan-zin

Model: 3.0GHz/ 6Mb cache

Bảo hành: 1T

Cpu- I5 3330+ Fan Zin
350.000 đ
i5-3570-bh-3-thang

Model: 3.40Ghz up to 3.80Ghz

Bảo hành: 3T

i5 3570 BH 3 THÁNG
350.000 đ
cpu-i7-2600-bh-3-thang

Model: 3.80GHz/8Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu I7 2600 BH 3 THÁNG
650.000 đ
cpu-i7-3770-bh-3-thang

Model: 3.9 GHz, 8 Mb cache

Bảo hành: 3T

Cpu-i7 3770 BH 3 THÁNG
750.000 đ
«1»