SOCKET 1150

cpu-i5-4440-bh-3-thang

Model: 3.3Ghz/

Bảo hành: 3T

Cpu- I5 4440 BH 3 THÁNG
450.000 đ
cpu-i5-4570-bh-3-thang

Model: 3.2GHz/ 6Mb Cache

Bảo hành: 3T

Cpu- I5 4570 BH 3 THÁNG
500.000 đ
cpu-i5-4590-bh-3-thang

Model: 3.30 GHz - 6 MB SmartCache

Bảo hành: 3T

CPU-I5-4590 BH 3 THÁNG
500.000 đ
i7-4770s-bh-3-thang

Model: 3.10 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770S BH 3 THÁNG
800.000 đ
i7-4770-bh-3-thang

Model: 3.40 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770 BH 3 THÁNG
800.000 đ
i7-4770k-bh-3-thang

Model: 3.50 Ghz up to 3.90 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4770k BH 3 THÁNG
850.000 đ
i7-4790-bh-3-thang

Model: 3.60 Ghz

Bảo hành: 3T

i7 4790 BH 3 THÁNG
900.000 đ
«12»