CARD MÀN HÌNH CHUYÊN GAME

asus-gtx-750ti
Model: ASUS GTX 750TI
1.100.000 đ
zotac-1050-2gd5
Model: 2GD5 1FAN
1.200.000 đ
gigabyte-1050-2gd5
Model: 2GD5 128bit
1.200.000 đ
asus-gtx-1050ti
Model: 4G-DDR5 128BIT
1.500.000 đ
asus-strix-gtx-1050ti
Model: 4G GAMING -DDR5 128BIT
1.500.000 đ
colorful-gtx1050ti
Model: 4gb -128bit -d5
1.500.000 đ
palit-1050ti-dual-fan
Model: 2gb-128bit-d5
1.500.000 đ
msi-1050ti-dual-fan
Model: 4gb -128bit-d5
1.500.000 đ
gtx-960-asus-strix
Model: 4Gb ddr5 128 bit
1.700.000 đ
gigabyte-1050ti-4gb
Model: 4GD5
1.800.000 đ
asus-dual-gtx1060-06g
Model: GDDR5 6Gb 192BIT
1.800.000 đ
asus-strix-1060-6gb
Model: 6gb-192bit-dr5
1.800.000 đ