POWER (BỘ NGUỒN)

nguon-450w
Model: Nguồn 450w
30.000 đ
acbel-300w-–-350w-fan-8
Model: 300w – 350W
150.000 đ
acbel-380w-fan-8-e2
Model: 380W
200.000 đ
nguon-acbel-400w
Model: Nguồn acbel 400w
250.000 đ
cooler-master-elite-460w
Model: Cooler Master Elite 460W.
350.000 đ
corsair-vs550w
Model: VS550W
650.000 đ
jetek-q9800
Model: Q9800 80Plus Gold
650.000 đ
«1»