CPU SOCKET 1155 - 1151 -1200

cpu-i3-9100f-bh-3-thang
Model: 3.6/4.2 GHz
1.700.000 đ
cpu-i3-9100-bh-3-thang
Model: 3.7 GHz
2.100.000 đ
cpu-i3-10100-bh-2024
Model: 3.6GHz (Cơ bản) / 4.3GHz
2.400.000 đ
cpu-i5-10400f-bh-2024
Model: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz
2.400.000 đ
i5-8400-bh-3-thang
Model: 9M Cache, up to 4.00 GHz
2.400.000 đ
i5-9400f-bh-3-thang
Model: 2.90Ghz
2.400.000 đ
cpu-i5-9400-bh-3-thang
Model: 2.90 GHz - 4.10 GHz
2.800.000 đ
cpu-i7-7700-bh-3-thang
Model: 3.6 GHz ( 4 nhân, 8 luồng)
3.500.000 đ
cpu-i7-8700-bh-3-thang
Model: 3.2GHz pto 4.6Ghz/ 6C12T/ 12MB
3.700.000 đ
cpu-i7-10700-bh-2024
Model: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
5.500.000 đ
cpu-i9-10900-bh-2024
Model: 2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W
6.500.000 đ
cpu-i7-11700k-bh-2024
Model: Xung nhịp: 3.6 - 5 Ghz
6.500.000 đ
«12345»