GA-B75-D3V + I7-2600 + 8G RAM


4/13/2019 4:47:49 PM
SẢN PHẨM ĐẸP . CHẠY ỔN ĐỊNH